Ampere Media AB
Slug: referens-skotselskolan

Skötselskolan – en del av svenskt skogsbruk

En halv miljon utbildningsbevis

Skötselskolan är ett mångårigt samarbete mellan alla större skogsföretag i Sverige. Resultatet är en lärportal där fler än 100 000 personer har genomfört mer än 500 000 utbildningar.

Experternas kunskaper

Utbildningarna skapas gemensamt av medlemsföretagens egna experter och förmedlas via varje företags egna ingång i lärportalen. De gemensamma innehållet kompletteras med företagsspecifika avsnitt. Utbildningarna samlas i kompetenspaket anpassade till företagets olika befattningar.

Smarta funktioner

”Snabbspåret” gör att enbart nytt innehåll behöver inhämtas om utbildningen är uppdaterad inför en ny säsong eller för den som är verksam hos flera företag. Automatisk överföring av utbildningsbevis till HR-system förenklar uppföljningen.

Webbutik

I en webbutik säljs allmänna versioner av utbildningarna. Skogsbrukets yrkesnämnd anordnar praktiska kurser och administrerar dessa via en separat ingång till lärportalen. Därmed finns de flesta utbildnings- och kompetensbevisen för svenskt skogsbruk samlade i Skötselskolan.