Ampere Media AB

Strategisk partner inom lärportaler och webbutbildningar

Strategisk partner inom lärportaler och webbutbildningar

Boka ett möte »

Symbolic image of people at work

Vi gör bra företag bättre

Alla verksamheter kan förbättras

Vi vet att ingen verksamhet är den andra lik. Generellt utformade utbildningar ger därför sällan önskad effekt. De flesta tekniska system är inte heller utvecklade för det moderna företagets behov av flexibilitet. Kanske har du redan upplevt detta vid tidigare försök.

Anpassad kompetensutveckling

Vi skapar din lärportal och fyller den med skräddarsydda utbildningar. Allt görs i samarbete med dig och blir anpassat till din verksamhets verkliga behov.

Vi hjälper dig att underhålla utbildningarna samt tar hand om drift, support och uppföljning. Vill du sälja dina utbildningar så tar vi hand om försäljningen i en webbshop.

Vi ger dig möjlighet till uppföljning via en dashboard. Där presenteras nyckeltal och sammanställningar av elevernas synpunkter. Därmed får du ett bra beslutsunderlag för att kunna utnyttja din verksamhets fulla potential.

Resultatet räknas

Vi har arbetsmetoder och tekniska system som säkrar långsiktig framgång. Detta har vi bevisat med Skötselskolan och Safe Work. Där är kompetensutvecklingen av medarbetare och inhyrd personal både rationell och hållbar.

Skötselskolan – en del av svenskt skogsbruk

En halv miljon utbildningsbevis

Skötselskolan är ett mångårigt samarbete mellan alla större skogsföretag i Sverige. Resultatet är en lärportal där fler än 100 000 personer har genomfört mer än 500 000 utbildningar.

Experternas kunskaper

Utbildningarna skapas gemensamt av medlemsföretagens egna experter och förmedlas via varje företags egna ingång i lärportalen. De gemensamma innehållet kompletteras med företagsspecifika avsnitt. Utbildningarna samlas i kompetenspaket anpassade till företagets olika befattningar.

Smarta funktioner

”Snabbspåret” gör att enbart nytt innehåll behöver inhämtas om utbildningen är uppdaterad inför en ny säsong eller för den som är verksam hos flera företag. Automatisk överföring av utbildningsbevis till HR-system förenklar uppföljningen.

Webbutik

I en webbutik säljs allmänna versioner av utbildningarna. Skogsbrukets yrkesnämnd anordnar praktiska kurser och administrerar dessa via en separat ingång till lärportalen. Därmed finns de flesta utbildnings- och kompetensbevisen för svenskt skogsbruk samlade i Skötselskolan.

 

Safe Work – för en säkrare arbetsplats

Säkerheten främst

Många företag inom industri och sjöfart använder lärportalen Safe Work. Via egna ingångar förmedlas skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö, miljö och introduktion av nyanställda mm. Innehållet skapas av företagets egna sakkunniga. Vid behov anlitas utomstående experter.

Smidig administration

Både medarbetare och inhyrd personal hanteras på ett rationellt sätt. Entreprenadföretag administrerar själv sin egen personal. Inloggning sker via Mobilt BankID/Freja eID alternativt e-post eller mobilnummer. Stöd för talsyntes/berättarröst underlättar för alla att ta del av innehållet.

Uppföljning och statistik

En ”dashboard” används för uppföljning, statistik och kontroll av utbildningsbevisens giltighet. En QR-kod på varje utbildningsbevis underlättar stickprovsvisa kontroller vid in-passage. Påminnelser skickas automatiskt via SMS eller e-post när det är dags att förnya utbildningsbeviset.

Kontinuerliga uppdateringar

Säkerhet är en färskvara. Ett kännetecken för Safe Work är hur enkelt innehållet kan uppdateras. Kommentarer kan lämnas till varje avsnitt. Därmed finns ett systematiskt sätt att snabbt korrigera eventuella felaktigheter och ta tillvara förslag på förbättringar.

 

 

Det här säger våra kunder

Ampere Media är en kompetent och lyhörd partner som har utvecklat Skötselskolan på ett systematiskt sätt ända från början.

Engagemang, flexibilitet, och kostnadseffektivitet har kännetecknat både produktion och drift.

Skötselskolan stärker svenskt skogsbruk, en av landets viktigaste basnäringar. En del av Skötselskolans framgång kan utan tvekan tillskrivas Ampere Media.

 
Anders Tosteby,
Verksamhetsledare för Skötselskolan
 
 

Ampere Media har tillsammans med våra egna arbetsmiljö- och säkerhetsexperter producerat flera uppskattade utbildningar. Våra anläggningar är unika och ställer därför krav på anpassat innehåll och noggrann uppföljning.

Säkerheten har förbättrats markant genom vårt långvariga samarbete med Ampere Media.

Jonas Samfors,
Chef Produktion Tunnlar Stockholm Exergi

Kontakt