Ampere Media AB
Slug: referens-safe-work

Safe Work – för en säkrare arbetsplats

Säkerheten främst

Många företag inom industri och sjöfart använder lärportalen Safe Work. Via egna ingångar förmedlas skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljö, miljö och introduktion av nyanställda mm. Innehållet skapas av företagets egna sakkunniga. Vid behov anlitas utomstående experter.

Smidig administration

Både medarbetare och inhyrd personal hanteras på ett rationellt sätt. Entreprenadföretag administrerar själv sin egen personal. Inloggning sker via Mobilt BankID/Freja eID alternativt e-post eller mobilnummer. Stöd för talsyntes/berättarröst underlättar för alla att ta del av innehållet.

Uppföljning och statistik

En ”dashboard” används för uppföljning, statistik och kontroll av utbildningsbevisens giltighet. En QR-kod på varje utbildningsbevis underlättar stickprovsvisa kontroller vid in-passage. Påminnelser skickas automatiskt via SMS eller e-post när det är dags att förnya utbildningsbeviset.

Kontinuerliga uppdateringar

Säkerhet är en färskvara. Ett kännetecken för Safe Work är hur enkelt innehållet kan uppdateras. Kommentarer kan lämnas till varje avsnitt. Därmed finns ett systematiskt sätt att snabbt korrigera eventuella felaktigheter och ta tillvara förslag på förbättringar.