Ampere Media AB

Det här säger våra kunder

Ampere Media är en kompetent och lyhörd partner som har utvecklat Skötselskolan på ett systematiskt sätt ända från början.

Engagemang, flexibilitet, och kostnadseffektivitet har kännetecknat både produktion och drift.

Skötselskolan stärker svenskt skogsbruk, en av landets viktigaste basnäringar. En del av Skötselskolans framgång kan utan tvekan tillskrivas Ampere Media.

 
Anders Tosteby,
Verksamhetsledare för Skötselskolan
 
 

Ampere Media har tillsammans med våra egna arbetsmiljö- och säkerhetsexperter producerat flera uppskattade utbildningar. Våra anläggningar är unika och ställer därför krav på anpassat innehåll och noggrann uppföljning.

Säkerheten har förbättrats markant genom vårt långvariga samarbete med Ampere Media.

Jonas Samfors,
Chef Produktion Tunnlar Stockholm Exergi