SYN och SKÖTSELSKOLAN

Skötselskolan är ett samarbete mellan SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd), Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog, Sydved och Sveaskog. Målgruppen för de webbaserade utbildningarna är personer som arbetar i skogen t.ex. med markberedning, plantering, röjning, gallring och avverkning etc.


Verksamhetsområden / Skog

”Skötselskolan, en banbrytande utbildning på webben för människor som arbetar med skogsvård."”

Ur motivering till priset GULDKVISTEN år 2012